13/08/2015 11:21
Băng Tải gầu nâng là loại thiết bị dùng để vận chuyển vật liệu rời theo phương thẳng đứng. Năng xuất có thể đạt 100T/h. Băng Tải gầu...
07/08/2015 14:12
Băng tải xích: sử dụng trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp ô tô
07/08/2015 14:07
Bang tai cao su là loại băng có chi phí thấp nhất trong hệ thống vận chuyển vật liệu. Các băng tải cao su được cấu tạo nên bởi hai thành phần:
05/08/2015 08:35
Băng tải đặc chủng là những loại đặc chủng được sản xuất và sử dụng cho những ngành nghề đặc thù